TOLLE EINDRÜCKE von REDKEN EUROPEAN SYMPOSIUM 2014 aus London!


Can you feel the energy?